UBND quận Hai Bà Trung tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Ngày đăng 27/04/2022 | 09:04  | Lượt xem: 99

Chiều ngày 22/04/2022, UBND quận Hai Bà trưng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT trong quận.

Tới dự có đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua, khen thưởng thành phố Hà Nội, là Giảng viên hội nghị; đồng chí Lê Bích Hằng - Ủy viên thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng quận, Trưởng phòng Nội vụ cùng 160 đồng chí cán bộ làm công tác TĐKT.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ quận đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm thực hiện Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

Trước yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của thành phố hiện nay, vị trí, vai trò công tác TĐKT càng được khẳng định rõ hơn bao giờ hết. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải được quan tâm thực sự, kịp thời và có tác dụng lan tỏa, tạo cho phong trào có thêm nhiều động lực phát triển không ngừng, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quận.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, đồng chí Chuyên viên chính Đinh Việt Thắng - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua, khen thưởng thành phố truyền đạt một số điểm mới trong các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác TĐKT. Một số điểm cần lưu ý triển khai Nghị định 91/NĐ-CP; nguyên tắc khen thưởng; khen thưởng chuyên đề; đột xuất; thời điểm đề xuất khen cao. Một số điểm cần lưu ý triển khai Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp và chế độ họp hội đồng quy định tại Nghị Quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Các lưu ý về Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương “Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt” năm 2022 và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội; lưu ý về khen thưởng danh hiệu NTVT theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội; một số lưu ý về xây dựng lộ trình khen cao và cách viết báo cáo thành tích khen thưởng cấp thành phố, cấp Trung ương; lưu ý về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của các cụm thi đua thuộc quận; về khen thưởng công dân ưu tú.

Đồng chí Đinh Việt Thắng - Giảng viên hội nghị đã dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ TĐKT ở các đơn vị trên địa bàn quận.

Trên cơ sở tiếp thu được các kiến thức cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thực chất, khách quan, thiết thực và hiệu quả; đồng thời, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.