UBND quận Hai Bà Trưng tiếp Đoàn kiểm tra Thành phố Hà Nội về triển khai công tác ISO năm 2020 trên địa bàn
Ngày đăng 29/09/2020 | 16:42  | Lượt xem: 1163

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2020, ngày 29/9/2020, tại trụ sở UBND quận, số 33 phố Đại Cồ Việt, Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trên địa bàn Quận.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội, Trưởng đoàn; đồng chí  Nguyễn Văn Đăng - Chuyên viên phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thùy Chi - Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN; đồng chí Trương  Hồng Sơn - Trưởng phòng QLĐLCL, Chi cục TCĐLCL Hà Nội; đồng chí Đồng Nguyên Phương - Phó Trưởng văn phòng Chi cục TCĐLCL Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng QL TCĐLCL Hà Nội; đồng chí Trần Quốc Đạo - Chuyên viên phòng QL TCĐLCL Hà Nội.

 Thành phần tiếp đoàn kiểm tra có: đồng chí Vũ Văn Hoạt - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Hoa Thắng - Trưởng phòng Kinh tế quận cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc quận, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận, phòng Kinh tế quận.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra các nội dung theo yêu cầu đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của quận: hệ thống văn bản pháp lý trong tổ chức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND quận, các cơ quan chuyên môn; hệ thống sổ sách, hồ sơ các TTHC;… Đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận; và kiểm tra hồ sơ TTHC các phòng TN&MT, Tư pháp,…

Sau kiểm tra, đoàn nhận xét, kết luận: Hệ thống quản lý chất lượng của UBND quận Hai Bà Trưng được chuyển đổi theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, được công bố phù hợp tiêu chuẩn theo qui định, tuy nhiên phạm vi áp dụng của HTQLCL chưa bao gồm toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận. Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng phù hợp với mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, nhưng chưa thực hiện cập nhật đầy đủ các thay đổi của văn bản qui phạm pháp luật liên quan. UBND quận Hai bà Trưng thực hiện các yêu cầu theo quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, tuy nhiên chưa đầy đủ.

Đoàn kiểm tra đề nghị  UBND quận khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật hệ thống văn bản, tài liệu và các qui trình xử lý công việc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; các qui trình nội bộ do UBND Thành phố ban hành; thực hiện đầy đủ các qui trình đã xây dựng và công bố lại theo hướng dẫn tại Điều 7 - Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng của HTQLCL.

Đối với cấp phường, đề nghị UBND quận tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, công bố lại HTQLCKL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.