Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/07/2019 | 13:00  | Lượt xem: 6
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng 17/06/2019 | 01:00  | Lượt xem: 6
Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các...

Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019"

Ngày đăng 05/06/2019 | 01:00  | Lượt xem: 5
UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu tăng cường Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019"

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 4
Quyết định về việc phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Tài liệu tuyên truyền Về kết quả tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 05/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 3
Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/04/2019 | 01:00  | Lượt xem: 2
Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị năm 2019

Ngày đăng 10/02/2019 | 12:00  | Lượt xem: 0
Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch công tác CCHC của UBND thành phố Hà Nội năm...

UBND quận Hai Bà Trưng họp triển khai công tác Tư pháp năm 2019

Ngày đăng 15/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 3
Sáng ngày 16/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Ông Cáp Sĩ Phong- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cán bộ,...