Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp Quận

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Cấp quận
2 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp quận Mức độ 2 Cấp quận
3 Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Cấp quận
4 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp quận quản lý Mức độ 2 Cấp quận
5 Tên Thủ tục 14: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 Cấp quận
6 Thành lập Thư viện cấp quận Mức độ 2 Cấp quận
7 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh mức độ 1 Cấp quận
8 Thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và Internet mới bổ sung theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND quận Mức độ 2 Cấp quận
9 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp quận
10 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản mức độ 1 Cấp quận
11 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Cấp quận
12 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp quận Mức độ 2 Cấp quận
13 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Mức độ 2 Cấp quận
14 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Cấp quận
15 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận
16 Thủ tục 1: Tiếp công dân (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận
17 Thủ tục 2: Xử lí đơn thư (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận
18 Thủ tục 3: Giải quyết khiếu nại lần đầu (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận
19 Thủ tục 4: Giải quyết khiếu nại lần 2 (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận
20 Thủ tục 5: Giải quyết tố cáo (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Cấp quận