CHỈ ĐẠO CỦA QUẬN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA QUẬN ỦY

Công văn số 576-CV/QU ngày 15/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy

Ngày đăng 15/09/2021 | 18:45  | Lượt xem: 567
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Quyết định 805-QĐ/QU ngày 05/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/09/2021 | 08:22  | Lượt xem: 558
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 320-TB/QU ngày 01/9/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 01/09/2021 | 10:17  | Lượt xem: 461
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận.

Kế hoạch Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Ngày đăng 27/08/2021 | 05:30  | Lượt xem: 3062
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát...

Thông báo số 315-TB/QU ngày 26/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 26/08/2021 | 04:07  | Lượt xem: 421
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Quận.

Công văn số 529-CV/QU ngày 22/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2021 | 10:23  | Lượt xem: 477
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Thông báo số 312-TB/QU ngày 18/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/08/2021 | 09:35  | Lượt xem: 432
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 311-TB/QU ngày 13/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/08/2021 | 02:50  | Lượt xem: 333
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 518-CV/QU, ngày 12/8/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 452-TB/TU, ngày 10/8/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy

Ngày đăng 12/08/2021 | 02:30  | Lượt xem: 403
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 452-TB/TU, ngày 10/8/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/7/2021 của BTVTU về "Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19"

Ngày đăng 02/08/2021 | 01:45  | Lượt xem: 697
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/7/2021 của BTVTU về "Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong...

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:51  | Lượt xem: 372
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban thường vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Về việc thực hiện thông báo số 428-TB/TU, ngày 27/7/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:39  | Lượt xem: 484
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện thông báo số 428-TB/TU, ngày 27/7/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Ngày đăng 21/07/2021 | 04:56  | Lượt xem: 552
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/05/2021 | 04:53  | Lượt xem: 433
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 09/11/2020 | 04:34  | Lượt xem: 795
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày đăng 21/10/2020 | 11:08  | Lượt xem: 790
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Triển khai tháng cao điểm "Vì người nghèo" và vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn Quận năm 2020

Ngày đăng 14/10/2020 | 04:30  | Lượt xem: 1123
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo Triển khai tháng cao điểm "Vì người nghèo" và vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn Quận năm 2020.

Thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 25/09/2020 | 11:14  | Lượt xem: 734
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Ban Thường vụ Quận ủy họp về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II

Ngày đăng 21/08/2020 | 09:34  | Lượt xem: 1494
Ngày 18/8/2020, Ban Thường vụ Quận ủy họp nghe UBND quận báo cáo về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II (đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng).

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 19/08/2020 | 04:24  | Lượt xem: 996
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Hiển thị 1 - 20 trong 22 kết quả.