CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Phối hợp Công an cơ sở trong công tác thực hiện các đợt cao điểm của Công an Thành phố Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Ngày đăng 22/01/2021 | 14:55  | Lượt xem: 11
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo phối hợp Công an cơ sở trong công tác thực hiện các đợt cao điểm của Công an Thành phố Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 20/01/2021 | 04:38  | Lượt xem: 67
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2021

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:56  | Lượt xem: 127
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2021.

Triển khai các biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn quận hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:40  | Lượt xem: 83
UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Triển khai các biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn.

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:11  | Lượt xem: 82
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2021

Về việc treo cờ tổ quốc các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 03:04  | Lượt xem: 138
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo treo cờ tổ quốc các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:24  | Lượt xem: 140
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp...

Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 95
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 11/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 91
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 113
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

Ngày đăng 08/01/2021 | 04:30  | Lượt xem: 90
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020.

Kế hoạch xây dựng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 177
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch xây dựng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 07/01/2021 | 04:29  | Lượt xem: 130
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận

Ngày đăng 06/01/2021 | 09:05  | Lượt xem: 116
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo về việc Đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận.

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 05:00  | Lượt xem: 268
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Xác nhận hiệu lực của Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/01/2021 | 05:30  | Lượt xem: 87
UBND quận Hai Bà Trưng xác nhận hiệu lực của Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn Quận.

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021

Ngày đăng 31/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 280
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

Quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 30/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 62
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quy trình thuộc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021

Ngày đăng 29/12/2020 | 03:59  | Lượt xem: 321
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 202

Chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ , hội xuân 2021

Ngày đăng 23/12/2020 | 06:00  | Lượt xem: 365
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ , hội xuân 2021.