CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Công điện hỏa tốc số 01/CĐ-BCH hồi 15 giờ 00, ngày 12/6/2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 19:30  | Lượt xem: 120
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công điện hỏa tốc số 01/CĐ-BCH hồi 15 giờ 00, ngày 12/6/2021.

Kế hoạch quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022

Ngày đăng 09/06/2021 | 03:11  | Lượt xem: 121
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022.

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình hành động của Thành ủy

Ngày đăng 04/06/2021 | 04:16  | Lượt xem: 367
UBND quận Hai Bà Trưng ban han hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Đại hội...

Về việc thực hiện công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/06/2021 | 06:05  | Lượt xem: 151
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận Thành phố Hà Nội" năm 2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:52  | Lượt xem: 306
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận Thành phố Hà...

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:41  | Lượt xem: 209
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận

Ngày đăng 27/05/2021 | 08:49  | Lượt xem: 248
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận.

Kế hoạch truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Ngày đăng 26/05/2021 | 03:37  | Lượt xem: 309
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Quận Hai Bà Trưng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 26/05/2021 | 09:13  | Lượt xem: 191
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quận.

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan

Ngày đăng 25/05/2021 | 04:26  | Lượt xem: 167
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan.

Về việc thực hiện công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2021 | 11:12  | Lượt xem: 622
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với cư dân hiện đang đang sinh sống tại ngách 96 ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 25/05/2021 | 10:10  | Lượt xem: 142
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với cư dân hiện đang đang sinh sống tại ngách 96 ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm.

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 25/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 68
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về việc thực hiện công điện số 10/CĐ-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/05/2021 | 10:33  | Lượt xem: 228
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 10/CĐ-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Về việc thực hiện công điện số 09/CĐ-CTUBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2021 | 03:00  | Lượt xem: 235
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 09/CĐ-CTUBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 17/05/2021 | 11:28  | Lượt xem: 735
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại các khu vực công viên công cộng

Ngày đăng 15/05/2021 | 05:30  | Lượt xem: 223
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại các khu vực công viên công cộng.

Về việc thực hiện công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 264
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:21  | Lượt xem: 1841
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Về việc thực hiện công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 1039
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.