CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Kế hoạch số 116/KH-UBVND ngày 25/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 10:02  | Lượt xem: 122
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Thông báo số 70/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:09  | Lượt xem: 145
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND quận Hai bà Trưng về việc Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 27/04/2022 | 05:10  | Lượt xem: 95
UBND quận Hai bà Trưng ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

Ngày đăng 25/04/2022 | 10:06  | Lượt xem: 360
Ngày 06/4/2022, UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Văn bản số 481/UBND-TCKH về kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022. Tổng kế hoạch thu Quỹ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022 là hơn...

Phương án tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/04/2022 | 02:51  | Lượt xem: 132
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Phương án tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 2 tuổi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:37  | Lượt xem: 162
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 2 tuổi trên địa bàn quận năm 2022.

Công văn số 488/UBND-YT ngày 07/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh một số biện pháp ''Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'' trong tình hình mới trên địa bàn quận

Ngày đăng 07/04/2022 | 09:20  | Lượt xem: 234
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp ''Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'' trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Công văn số 474/UBND-TN&MT ngày 05/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2022

Ngày đăng 06/04/2022 | 09:52  | Lượt xem: 200
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2022.

Công văn số 346/UBND-YT ngày 16/3/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Quận

Ngày đăng 17/03/2022 | 02:32  | Lượt xem: 264
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Quận

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/3/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 05/03/2022 | 03:22  | Lượt xem: 796
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 01/03/2022 | 04:35  | Lượt xem: 122
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 26/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 26/02/2022 | 03:59  | Lượt xem: 529
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Công văn số 248/UBND-YT ngày 25/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/02/2022 | 08:12  | Lượt xem: 307
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Kế hoạch của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính trị quyền điện tử, chính quyền đô thị - năm 2022"

Ngày đăng 22/02/2022 | 03:38  | Lượt xem: 302
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính trị quyền điện tử, chính quyền...

Công văn số 212/UBND-VP ngày 21/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày đăng 21/02/2022 | 10:56  | Lượt xem: 218
UBND quận Hai Bà Trưng đôn đốc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 19/02/2022 | 08:35  | Lượt xem: 281
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn quận.

Công văn số 209/UBND-YT gày 19/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2022 | 08:10  | Lượt xem: 416
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thông báo số 25/TB-UBND ngày 19/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 19/02/2022 | 07:46  | Lượt xem: 332
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của quận

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:00  | Lượt xem: 209
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2022

Ngày đăng 14/02/2022 | 04:10  | Lượt xem: 252
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2022.