CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Công văn số 1766/UBND-YT ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/10/2021 | 09:37  | Lượt xem: 205
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Công văn số 1700/UBND-TN&MT ngày 04/10/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày đăng 05/10/2021 | 10:44  | Lượt xem: 229
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Công văn số 1654/UBND-YT ngày 27/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận

Ngày đăng 27/09/2021 | 07:42  | Lượt xem: 667
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Công văn số 1625/UBND-YT ngày 22/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy, phòng chống Sốt xuất huyết

Ngày đăng 24/09/2021 | 04:57  | Lượt xem: 229
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy, phòng chống Sốt xuất huyết.

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 22/09/2021 | 04:52  | Lượt xem: 351
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2021 | 11:20  | Lượt xem: 400
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn...

Công văn số 1596/UBND-VHTT ngày 18/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 19/09/2021 | 10:15  | Lượt xem: 230
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 1583/UBND-VP ngày 16/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày đăng 16/09/2021 | 12:15  | Lượt xem: 339
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 1580/UBND-YT ngày 15/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Văn bản số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/09/2021 | 08:12  | Lượt xem: 413
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Văn bản số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Công văn số 1577/UBND-VP ngày 15/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 326-TB/QU ngày 14/9/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

Ngày đăng 15/09/2021 | 07:46  | Lượt xem: 266
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 326-TB/QU ngày 14/9/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19...

Kế hoạch số 186/KH-UBD ngày 14/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 14/09/2021 | 06:17  | Lượt xem: 306
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh Covid -19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 14/09/2021 | 08:05  | Lượt xem: 336
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh Covid -19 trên địa bàn quận

Quyết định số 131/QĐ-SCH ngày 10/9/2021 của Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/09/2021 | 07:35  | Lượt xem: 302
Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 1546/UBND-VP ngày 10/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 10/09/2021 | 04:03  | Lượt xem: 332
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.

Phương án số 07/PA-UBND ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 theo các Phân khu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/09/2021 | 08:43  | Lượt xem: 141
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Phương án tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 theo các Phân khu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận

Ngày đăng 09/09/2021 | 07:35  | Lượt xem: 179
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận.

Công văn số 1538/UBND-TTr ngày 08/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày đăng 09/09/2021 | 02:43  | Lượt xem: 446
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đao triển khai thực hiện cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Công văn số 1540/UBND-VP ngày 09/9/2021 của UBD quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày đăng 09/09/2021 | 02:35  | Lượt xem: 218
UBD quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 08/9/2021của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ngày đăng 08/09/2021 | 03:36  | Lượt xem: 283
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm diện rộng phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:35  | Lượt xem: 382
UBND quận Hai Bà Trưng triển khai Tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm diện rộng phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố