CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 01/09/2020 | 11:30  | Lượt xem: 300

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận.

Thông báo số 300/TB-UBND ngày 01/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận.

(Chi tiết tại đây)