CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Hai Bà Trưng thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/07/2020 | 14:30  | Lượt xem: 299

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội

Công văn số 946/UBND-VP ngày 27/7/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)