CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 24/07/2020 | 15:30  | Lượt xem: 100

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Chi tiết tại đây)