CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận (Phục vụ họp giao ban công tác tháng 09/2020 giữa lãnh đạo quận với các cơ quan, đơn vị và 18 phường)
Ngày đăng 07/09/2020 | 10:53  | Lượt xem: 324

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận (Phục vụ họp giao ban công tác tháng 09/2020 giữa lãnh đạo quận với các cơ quan, đơn vị và 18 phường)

Báo số 464/BC-UBND ngày 07/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận (Phục vụ họp giao ban công tác tháng 09/2020 giữa lãnh đạo quận với các cơ quan, đơn vị và 18 phường).

(Xem chi tiết tại đây)