CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1546/UBND-VP ngày 10/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 10/09/2021 | 16:03  | Lượt xem: 259

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 1546/UBND-VP ngày 10/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.

(Chi tiết tại đây)