CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1654/UBND-YT ngày 27/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận
Ngày đăng 27/09/2021 | 19:42  | Lượt xem: 666

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Công văn số 1654/UBND-YT ngày 27/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)