CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 3242/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 27/09/2021 | 19:35  | Lượt xem: 845

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 3242/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết tại đây)