CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 17/02/2023 | 16:38  | Lượt xem: 251

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)