CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 12/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự
Ngày đăng 01/04/2021 | 10:53  | Lượt xem: 242

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 12/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 29/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 12/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự.

(Chi tiết tại đây)