CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2021)
Ngày đăng 29/03/2021 | 10:45  | Lượt xem: 195

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2021).

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2021).

(Chi tiết tại đây)