CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 11/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 121

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)