CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/03/2020 | 10:43  | Lượt xem: 230

UBND Thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội

Thông báo số 275/TB-UBND ngày 22/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 23)

(Xem chi tiết tại đây)