CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định số 131/QĐ-SCH ngày 10/9/2021 của Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 11/09/2021 | 19:35  | Lượt xem: 220

Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng.

Quyết định số 131/QĐ-SCH ngày 10/9/2021 của Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)