CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa
Ngày đăng 12/05/2020 | 15:40  | Lượt xem: 98

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa.

(Xem chi tiết tại đây)