CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 14/05/2021 | 10:21  | Lượt xem: 1837

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 695/UBND-YT ngày 13/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)