CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 309/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc
Ngày đăng 28/04/2022 | 10:10  | Lượt xem: 84

UBND thành phố Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc.

Thông báo số 309/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc.

(Chi tiết tại đây)