CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17/8 đến ngày 25/8/2020
Ngày đăng 31/08/2020 | 16:55  | Lượt xem: 286

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 17/8 đến ngày 25/8/2020.

Thông cáo số 24/TC-UBND ngày 27/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17/8 đến ngày 25/8/2020.

(Xem chi tiết tại đây)