CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay
Ngày đăng 23/03/2020 | 11:00  | Lượt xem: 163

UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay.

Công văn số 329/UBND-VP ngày 23/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay.

(Xem chi tiết tại đây)