CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 23/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 303

UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận năm 2019.

Ngày 23/6/2020, UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)