CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 11/01/2021 | 17:10  | Lượt xem: 98

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 26/UBND-YT ngày 06/01/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)