CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Về việc thực hiện công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 1026

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Công văn số 694/UBND-YT ngày 13/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện thực hiện công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

(Công điện số 07/CĐ-UBND)