CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Về việc thực hiện công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/06/2021 | 18:05  | Lượt xem: 143

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Công văn số 853/UBND-YT ngày 02/6/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)