Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 13/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2016
Ngày có hiệu lực 23/04/2016
Người ký NGUYỄN QUỐC HÙNG
Trích yếu Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đấu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120160811095112.pdf
Văn bản khác