Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 24/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2016
Ngày có hiệu lực 09/08/2016
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120160811100416.pdf
Văn bản khác