Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 25/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2016
Ngày có hiệu lực 10/08/2016
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120160811100542.pdf
Văn bản khác