Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 03/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2016
Ngày có hiệu lực 31/07/2016
Người ký NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Thành phố
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120160928085131.pdf
Văn bản khác