Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/08/2016
Ngày có hiệu lực 02/08/2016
Người ký NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Thành phố
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120160928085244.pdf
Văn bản khác