Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 08/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/08/2016
Ngày có hiệu lực 12/08/2016
Người ký NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Trích yếu Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Thành phố
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120160928101346.pdf
Văn bản khác