Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2016
Ngày có hiệu lực 17/09/2016
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120161129150945.pdf
Văn bản khác