Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 38/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2016
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120161129151301.pdf
Văn bản khác