Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 32/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2016
Ngày có hiệu lực 17/09/2016
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120161129151517.pdf
Văn bản khác