Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 42/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/09/2016
Ngày có hiệu lực 28/09/2016
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Trích yếu Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
120161129151836.pdf
Văn bản khác