công an quận

Thông tin chung Công an Quận
Ngày đăng 03/12/2014 | 12:00  | View count: 6815

Công an Quận Hai Bà Trưng

Địa chỉ : 257 Bạch Mai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Danh sách chỉ huy :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Huy Hoàng

Trưởng CA Quận

0912201224

2

Lã Văn Thắng

Phó Trưởng CA Quận

0913219577

3

Nguyễn Việt Cường

Phó Trưởng CA Quận

0903421733

4

Phạm Quốc Huy

Phó Trưởng CA Quận

0903444934

5

Nguyễn Thành Tín

Phó Trưởng CA Quận

0904077878

6

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Trưởng CA Quận

0913316289

7

Nguyễn Ngọc Biên

Phó Trưởng CA Quận

0913219352