CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tổng quyết toán chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 13/11/2020 | 17:04  | Lượt xem: 249
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tổng quyết toán chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thuyết minh công khai tình hình điều chỉnh quyết toán chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 26/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 133
UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình điều chỉnh quyết toán chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 11:23  | Lượt xem: 368
UBND quận ban hành Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2020.

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 24/07/2020 | 03:30  | Lượt xem: 233
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 06 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:30  | Lượt xem: 623
UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 06 tháng đầu năm 2020.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 23/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 439
UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận năm 2019.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng quý I năm 2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 04:38  | Lượt xem: 636
UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận quý I năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/01/2020 | 03:27  | Lượt xem: 382
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 12/12/2019 | 03:30  | Lượt xem: 490
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận năm 2020 trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 12 - HĐND quận khóa XIX...

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 11:18  | Lượt xem: 311
Ủy ban quận Hai Bà Trưng ban hành Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019