CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng quý I năm 2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 16:38  | Lượt xem: 136
UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận quý I năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/01/2020 | 03:27  | Lượt xem: 181
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 12/12/2019 | 03:30  | Lượt xem: 185
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận năm 2020 trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 12 - HĐND quận khóa XIX...

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 11:18  | Lượt xem: 132
Ủy ban quận Hai Bà Trưng ban hành Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019

Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 14/07/2019 | 01:00  | Lượt xem: 59
UBND quận Hai Bà Trưng công bố công khai quyết toán ngân sách quận năm 2018

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 24/06/2019 | 01:00  | Lượt xem: 62
UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng năm 2018

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 15/04/2019 | 01:00  | Lượt xem: 51
Công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 65
Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 43
Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 01/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 36
Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng