CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/01/2020 | 15:27  | Lượt xem: 377

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Quận.

(Xem chi tiết tại đây)