CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 24/07/2020 | 15:30  | Lượt xem: 225

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Chi tiết tại đây)