CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng quý I năm 2020
Ngày đăng 14/04/2020 | 16:38  | Lượt xem: 629

UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận quý I năm 2020

Ngày 14/4/2020, UBND quận Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng quý I năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)