CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 12/12/2019 | 15:30  | Lượt xem: 379

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận năm 2020 trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 12 - HĐND quận khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận năm 2020 trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 12 - HĐND quận khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND quận Hai Bà Trưng ngày 12/12/2019.

(Xem chi tiết tại đây)