CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 14/07/2020 | 17:30  | Lượt xem: 441

UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 06 tháng đầu năm 2020.

Ngày 14/7/2020, UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 06 tháng đầu năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)