CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019
Ngày đăng 15/10/2019 | 11:18  | Lượt xem: 250

Ủy ban quận Hai Bà Trưng ban hành Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019 ngày 11/10/2019 của UBND quận.

(Xem chi tiết tại đây)