ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Danh sách đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 10/08/2016 | 13:00  | Lượt xem: 308
Danh sách đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các chức danh lãnh đạo HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2016 | 01:00  | Lượt xem: 237
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Bà Đinh Thị Lan Duyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch...

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 11/2014)

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 360
Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 11/2014)

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 24/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 142
Xem chi tiết tại đây