DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI

Nghiên cứu các giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình văn phòng cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và tiết kiệm năng lượng tại Hà Nội (

Ngày đăng 10/04/2018 | 13:00  | Lượt xem: 236
Nghiên cứu các giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình văn phòng cao tầng phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và tiết kiệm năng lượng tại Hà Nội (

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Ngày đăng 10/04/2018 | 01:00  | Lượt xem: 70
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Tăng cường nguồn lực, tích cực xã hội hóa giáo dục trong tổ chức giáo dục văn hóa đọc cho học sinh Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2016 | 01:00  | Lượt xem: 56
Cấp quản lý :Thành phố Đơn vị chủ trì :Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2016

Danh mục các chương trình, đề tài

Ngày đăng 12/04/2016 | 01:00  | Lượt xem: 62
D anh mục các chương trình, đề tài tại đây

Giải pháp tái cơ cấu kinh tế ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:00  | Lượt xem: 66
Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 được định hướng bằng bằng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã...

Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các Doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:00  | Lượt xem: 50
Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo là một yêu cầu quan trọng cho các doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh. Năng lực đổi mới sáng tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh...