Những chuyển biến tích cực sau 01 tháng thực hiện chính quyền đô thị ở phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2021 | 18:32  | Lượt xem: 183
Ngày 01/07/2021, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2219 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, toàn thể cán bộ và nhân dân phường Minh Khai quận Hai...

Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:40  | Lượt xem: 1340
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:35  | Lượt xem: 1143
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 350
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày...