Công tác cách ly y tế tập trung tại khách sạn The Ann Hà Nội, quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 23/10/2020 | 14:59  | Lượt xem: 276

Ngày 22/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4271/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn The Ann Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện một số việc của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Ngày 01/10/2020, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 3314/QĐ-UBND về việc cho phép khách sạn được thực hiện cách ly y tế tập trung và thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-10 tại khách sạn The Ann Hà Nội, số 38A Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban điều hành tổ chức họp, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cho khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn The Ann Hà Nội theo đúng quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tính đến ngày 22/10/2020, khách sạn The Ann Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch M&C Việt Nam tổ chức tiếp nhận 136 người cách ly y tế tập trung, trong đó 106 người đã kết thúc cách ly. UBND Quận ban hành quyết định, thông báo 106 người kết thúc cách ly, gửi thông báo đến các địa phương nơi người được cách ly làm việc, lưu trú; không có trường hợp nào phải cưỡng chế cách ly y tế; giao Trung tâm Y tế Quận cấp phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người kết thúc thời gian cách ly theo quy định.